ข้อมูลที่พัก: ไฮ แมนชั่น

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ไฮ แมนชั่น
  • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 480 บาท
  • ที่อยู่ : 33/2 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7436 5900
  • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย