ข้อมูลที่พัก: สถาบันทักษิณคดีศึกษา

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  • สถานที่ : เกาะยอ เมือง สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 074-591611-8
  • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย