ข้อมูลที่พัก: วันดีมี รีสอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : วันดีมี รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะแต้ว เมือง สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 1969 7053
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย