ข้อมูลที่พัก: ท่าไทร รีสอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ท่าไทร รีสอร์ท
  • สถานที่ : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 42/3 ซอยสิริสมบัติ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7423 0750
  • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย