ข้อมูลที่พัก: เฟิร์สคอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : เฟิร์สคอร์ท
  • สถานที่ : สะเดา สงขลา.
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 250 บาท
  • ที่อยู่ : 124/1 ถนนป้อม 1 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7452 1511 , 0 7452 1643
  • จำนวนห้อง : 34 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย