ข้อมูลที่พัก: วัชชากร เกสต์เฮ้าส์

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : วัชชากร เกสต์เฮ้าส์
  • สถานที่ : จะนะ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : สายเอเซีย ถนนจะนะ-ปัตตานี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย