ข้อมูลที่พัก: ปาดัง เซ็นทรัล โฮเต็ล

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : ปาดัง เซ็นทรัล โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 999 หมู่2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7452 1613 , 0 7444 4345-7
 • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย