ข้อมูลที่พัก: ลีลา รีสอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ลีลา รีสอร์ท
  • สถานที่ : เทพา สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : 311 หมู่ 1 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7432 9116-7 , 0 7424 5778
  • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย