ข้อมูลที่พัก: อีซี่ เฮาส์

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

  • ชื่อโรงแรม : อีซี่ เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : อีซี่ เฮาส์ 240/4 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 1711, 08 1596 5457, 08 9144 2204
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ez.house.sukhothai@gmail.com, ez_house@windowslive.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย