ข้อมูลที่พัก: เลเจนด้าสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

 • ชื่อโรงแรม : เลเจนด้าสุโขทัย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,000 - 8,500 บาท
 • ที่อยู่ : เลเจนด้าสุโขทัย 214 หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง สุโขทัย 64210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5569 7249, 0 2642 5497
 • จำนวนห้อง : 64 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย