ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
  • สถานที่ : ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5567 7209, 08 9885 1639
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย