ข้อมูลที่พัก: สุโขทัยออร์คิด

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

  • ชื่อโรงแรม : สุโขทัยออร์คิด
  • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 43 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 1193-4, 0 5561 3456
  • จำนวนห้อง : 67 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย