ข้อมูลที่พัก: ศรีสัชนาลัย รีสอร์ท

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

 • ชื่อโรงแรม : ศรีสัชนาลัย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 247 หมู่ 2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5567 2666, 08 6935 8115
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย