ข้อมูลที่พัก: ฟ้าเรือนไทย

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

 • ชื่อโรงแรม : ฟ้าเรือนไทย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 9/16 หมู่ 3 ถนนจรดวถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5874 8575, 0 5563 3469
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : faaruantai_resort@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย