ข้อมูลที่พัก: ริเวอร์เฮาส์

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

  • ชื่อโรงแรม : ริเวอร์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 7 ซอยวัดคูหางสวรรค์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 0453, 0 5562 0396, 08 9568 0093
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : riverhouse_7@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย