ข้อมูลที่พัก: สุโขทัยเกสต์เฮาส์

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

  • ชื่อโรงแรม : สุโขทัยเกสต์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 750 บาท
  • ที่อยู่ : 68 ถนนวิเชียรจำนงค์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 0453, 08 1680 6931
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : sukhothaigh@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย