ข้อมูลที่พัก: บ้านไทย เกสต์เฮาส์

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านไทย เกสต์เฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 38 ถนนประเวศนคร ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 0163
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : banthai_guesthouse@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย