ข้อมูลที่พัก: ราชธานี

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

 • ชื่อโรงแรม : ราชธานี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 440 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 229 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 1031 , 0 5561 2877 , 0 5561 1308
 • จำนวนห้อง : 83 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย