ข้อมูลที่พัก: สุโขทัยรีสอร์ท

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

  • ชื่อโรงแรม : สุโขทัยรีสอร์ท
  • สถานที่ : ศรีสำโรง สุโขทัย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 2,800 บาท
  • ที่อยู่ : 99 หมู่ 7 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5568 1696 , 0 5568 1989 , 0 5568 1700, 0 2589-3835
  • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย