ข้อมูลที่พัก: ริเวอร์วิว

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

 • ชื่อโรงแรม : ริเวอร์วิว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 92-92/1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 1656 , 0 5561 1516 , 0 5561 3371-2
 • จำนวนห้อง : 52 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย