ข้อมูลที่พัก: ทองโฮเต็ล

จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

  • ชื่อโรงแรม : ทองโฮเต็ล
  • สถานที่ : เมือง สุโขทัย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 327/15 หมู่ 3 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5561 1628
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย