ข้อมูลที่พัก: บ้านขามโฮมสเตย์

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านขามโฮมสเตย์
  • สถานที่ : อู่ทอง สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 150 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านขาม ตำบลพลับพลาชัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่ออาจารย์ภูษิต ชาวบุตรดี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9550 5317, 0 3542 1773
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย