ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์เรือนไทยบางแม่หม้าย

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์เรือนไทยบางแม่หม้าย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางปลาม้า สุพรรณบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 150 บาท
 • ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อครูทรงพล ทับทิมทอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1309 2075, 0 3542 4167
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย