ข้อมูลที่พัก: สระปลายสวนรีสอร์ท

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ชื่อโรงแรม : สระปลายสวนรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อู่ทอง สุพรรณบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 1,900 บาท
 • ที่อยู่ : 199 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ซอย 7/1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3555 9838-9, 08 1840 6480
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย