ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอ พี

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอ พี
  • สถานที่ : ด่านช้าง สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 380 บาท
  • ที่อยู่ : 149 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3559 5027, 0 3559 5488
  • จำนวนห้อง : 41 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย