ข้อมูลที่พัก: สยามสุพรรณ โฮมสเตย์

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : สยามสุพรรณ โฮมสเตย์
  • สถานที่ : เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,400 - 1,400 บาท
  • ที่อยู่ : 3/5 หมู่ 6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3551 5943, 08 1370 3850
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย