ข้อมูลที่พัก: โรงแรมศรีเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรมศรีเมือง
  • สถานที่ : เมือง สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 90 - 180 บาท
  • ที่อยู่ : 331-6 ถนนพระพันวษา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3552 2036
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย