ข้อมูลที่พัก: บ้านวิถีไทย รีสอร์ท

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านวิถีไทย รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 29 หมู่ 6 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1880 1244, 08 7042 2566
  • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย