ข้อมูลที่พัก: บึงฉวากรีสอร์ท

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บึงฉวากรีสอร์ท
  • สถานที่ : เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 3,200 บาท
  • ที่อยู่ : (อยู่ก่อนถึงบึงฉวาก) หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท บริเวณบึงฉวาก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3543 0099-100, 08 6997 8393
  • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย