ข้อมูลที่พัก: ฝนฟ้าแมนชั่น

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ฝนฟ้าแมนชั่น
  • สถานที่ : อู่ทอง สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 1111/2 หมู่ 6 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3555 1864, 08 1736 5754, 08 1806 2761, 08 6393 5353
  • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : plyfony@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย