ข้อมูลที่พัก: ฉัตรแก้ว

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ฉัตรแก้ว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 994/1 หมู่ 19 ถนนด่านช้าง-เดิมบางนางบวช ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3550 9490
 • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย