ข้อมูลที่พัก: บ้านไทยรีสอร์ท

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านไทยรีสอร์ท
  • สถานที่ : ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,150 - 1,750 บาท
  • ที่อยู่ : 222/2 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลบางน้ำซึม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3558 2591-3, 0 2619 6326-9, 0 2270 0395-7
  • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย