ข้อมูลที่พัก: ทุ่งดินดำ รีสอร์ท

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ทุ่งดินดำ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อู่ทอง สุพรรณบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,700 บาท
 • ที่อยู่ : 199/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3559 5792, 08 1941 3430
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย