ข้อมูลที่พัก: สามชุก รีสอร์ท

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ชื่อโรงแรม : สามชุก รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สามชุก สุพรรณบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 131 หมู่ 1 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3554 4235, 0 3550 4210
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย