ข้อมูลที่พัก: ด่านช้างแค้มปิ้งเฮาส์

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ด่านช้างแค้มปิ้งเฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : (ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี) 296/1 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3559 5647, 08 1736 6311, 08 1736 6322, 0 3559 5198
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย