ข้อมูลที่พัก: กีฬาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : กีฬาสุพรรณบุรี
  • สถานที่ : เมือง สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 700 บาท
  • ที่อยู่ : กีฬาสุพรรณบุรี ถนนริมคลองวัดป่าเลย์ไลย์ (ใกล้วัดป่าเลไลยก์ ตรงข้ามคลองส่งน้ำ) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3555 5112-3, 08 1943 3711
  • จำนวนห้อง : 86 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย