ข้อมูลที่พัก: อู่ทองธานี

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : อู่ทองธานี
  • สถานที่ : อู่ทอง สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 19/2 หมู่ 6 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลบอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3555 1840
  • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย