ข้อมูลที่พัก: สยาม

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ชื่อโรงแรม : สยาม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อู่ทอง สุพรรณบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 1603 หมู่ 6 ซอยสุขศาลา ถนนอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3555 1570
 • จำนวนห้อง : 52 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย