ข้อมูลที่พัก: ไม้งาม รีสอร์ท ริเวอร์ไซด์

จังหวัดสุพรรณบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไม้งาม รีสอร์ท ริเวอร์ไซด์
  • สถานที่ : ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 112/2 หมู่ 2 ถนนโพธิ์พระยา-ศรีประจันต์(ฝั่งตะวันตก) ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3558 1777, 08 1705 3521, 08 9772 4343
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย