ข้อมูลที่พัก: เกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : เกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,900 - 9,700 บาท
 • ที่อยู่ : 1/51 หมู่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7745 7057-61, 0 2513 9585, 0 2629 2916
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kohtaomontra.com
 • อีเมลล์ : info@kohtaomontra.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย