ข้อมูลที่พัก: เขาสก จังเกิล ฮัท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • ชื่อโรงแรม : เขาสก จังเกิล ฮัท
  • สถานที่ : เขาสก พนม สุราษฎร์ธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 242 หมู่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7264 6032, 0 7739 5160, 08 7889 0816
  • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.khaosokjunglehuts.com
  • อีเมลล์ : info@khaosokjunglehuts.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย