ข้อมูลที่พัก: เขาสก เนเจอร์ รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : เขาสก เนเจอร์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาสก พนม สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 83/1 หมู่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 86120 0588, 08 6276 9805
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.khaosoknatureresort.com
 • อีเมลล์ : natureresort@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย