ข้อมูลที่พัก: เขาสก เอ็ฟเวอกรีนเฮ้าท์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : เขาสก เอ็ฟเวอกรีนเฮ้าท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาสก พนม สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 54/4 หมู่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1978 7208, 0 7739 5144, 08 3390 2364
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.evergreenhouse2007.net
 • อีเมลล์ : khaosokevergreen@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย