ข้อมูลที่พัก: คลองร้อยสายโฮมสเตย์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : คลองร้อยสายโฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 100 บาท
 • ที่อยู่ : 49 หมู่ 5 ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7720 5323, 08 6267 6695
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย