ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ควีน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ควีน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พุนพิน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 12 ถ.ศรีสวัสดิ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7731 1841, 0 7731 1003
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย