ข้อมูลที่พัก: ซีรีน ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : ซีรีน ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดยาว เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,300 - 4,950 บาท
 • ที่อยู่ : 127/60 หมู่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7742 4694-5
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.serenesamui.com
 • อีเมลล์ : serene@samuiserene.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย