ข้อมูลที่พัก: ตาโต๊ะ ลากูน รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : ตาโต๊ะ ลากูน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 20 หมู่ 3 แหลมตาโต๊ะ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7745 6192
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย