ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ตาปี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ตาปี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : 100 ถ.ชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7727 2575, 0 7727 2675, 0 7727 2577
 • จำนวนห้อง : 110 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tapeehotel.com
 • อีเมลล์ : reservation@tapeehotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย