ข้อมูลที่พัก: นังเฮาท์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : นังเฮาท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาสก พนม สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 202 หมู่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7739 5147, 08 6283 1037, 08 7268 2574
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nunghouse.com
 • อีเมลล์ : info@nunghouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย