ข้อมูลที่พัก: บ้านทรอปิคานา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านทรอปิคานา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านใต้ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,500 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 7/21 หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1895 7210, 08 1762 7056
 • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baantropicana.com
 • อีเมลล์ : joninfo@baantropicana.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย